Risk2View Sessie

Betrokkenheid

Naast het identificeren, analyseren, beheersmaatregelen, implementeren en evalueren constateert Risk2View een belangrijke stap in het risicomanagement proces. Te weten betrokkenheid van uw medewerkers.

Uw medewerkers constateren dagelijks risico's en kunnen bij bewustwording van risico's veel ellende voorkomen. Met de R2V-Sessie helpen wij u risico's vanuit uw organisatie zichtbaar te maken. Dit in een risico brainstorm sessie met medewerkers vanuit uw organisatie. Uiteraard worden deze risico┬ĺs geplot in kansen en effecten en in het R2V-Model. Groot voordeel is dat door de sessie draagvlak ontstaat voor beheersmaatregelen en uw medewerker met andere ogen kijkt en verder gaat.

Verdieping

Het is goed mogelijk dat de riskcheck risico's oplevert die extra aandacht vragen. Ook kan de R2V-Sessie een vervolg vragen of blijkt bij de implementatie ondersteuning wenselijk. Risk2View heeft naast of als vervolg op de jaarlijkse check en R2V-Sessie de volgende mogelijkheden:

  • Specifiek onderzoek op een bepaalde activiteit, proces of aansprakelijkheidsrisico
  • Benchmark tussen verschillende vestigingen
  • Helpen met opzet bedrijfscontinu├»teitsplan
  • Ondersteuning bij zelfinspectie
  • Ondersteuning bij complexe en/of grote schades
  • Samenstellen benodigde underwriting informatie
  • Opleiding en training risicomanagement, commercie en risicoherkenning
  • Bouwadvies: aan de hand van de bouwplannen en bouwtekeningen beoordelen of er voldoende rekening is gehouden met veiligheid en verzekerbaarheid. Beter slim advies vooraf dan kosten achteraf.