Meetbaar inzicht

Kansen & effecten

Risico's worden weloverwogen geplot in de kansen en effecten matrix. Dat betekent dat risico's naar belangrijkheid worden gerangschikt en de juiste prioritering gesteld kan worden. Het plaatsen van een risico in het juiste perspectief voorkomt onnodige en/of kostbare maatregelen en laat ook zien of een maatregel wel daadwerkelijk het gewenste effect heeft.

Meetbaar effect

Er kan worden vastgesteld wat een beheersmaatregel doet om de kans en/of het effect van een risico te verminderen. Is een maatregel wel effectief of is er juist een mix van maatregelen nodig? Zijn er geen maatregelen die een kostbare maatregel overbodig maken?

Inzicht

Waar een risico staat is bepalend voor de perceptie. Dat betekent niet dat een kleiner risico onbeantwoord moet blijven. Ergenis of gedoe eenvoudig voorkomen is winst.