Risk2View Model

Het Risk2View-Model stelt de onderneming/instelling centraal. De risico's worden geplot in de 6 volgende velden:

Leveranciers

Leveranciers zijn risico's van toeleveranciers en inkomende logistiek.

Activiteiten

Activiteiten staat voor procesrisico's en risico's in de productie.

Personeel

De risico’s bij mensen zijn op het gebied van personeel en arbeid. Het menselijke kapitaal staat centraal met aandacht voor werkomstandigheden en persoonlijke veiligheid.

Middelen

Bij middelen worden de risico's benoemd die te maken hebben met de bedrijfsvoering. Dat betekent risico's rond de infrastructuur.

Afnemers

Afnemers zijn de klanten, uitgaande logistiek en overige externe stakeholders.

Omgeving

De omgeving staat voor de risico's die van buiten komen. Wetgeving, overheden en de vestigingsplaats brengen risico's met zich mee.