Heldere rapportage

Risk appetite

Acceptatie van overgebleven risico valt samen met de risk appetite. De risk appetite wordt bepaald door de doelstelling. Hoeveel risico is acceptabel? Wat is het risico dat financieel gedragen kan worden, de retentiecapaciteit?

Rapportage

De geïnventariseerde risico's en beheersmaatregelen geven we weer in een overzichtelijke rapportage. U kunt in een oogopslag zien wat de grootste risico's zijn en welke beheersmaatregelen effect hebben.